kontakt

Om den här plattformen

Jag är forskare, filmskapare, och föreläsare som har kommit att intressera mig för processer av social förändring, folkhälsa, och så kallad beteende arkeologi. Jag har valt att bidra med detta genom att arbeta mycket med det audiovisuella, för att ge konstnärligt, kulturellt, och vetenskapligt mervärde. Jag samarbetar med organisationer och personer med olika bakgrunder – lokalt och globalt.

Om du vill veta mer, samarbeta, eller dela dina idéer eller tankar, hör gärna av dej: david@@fesley.se.

IMG_5362

Jag har arbetat praktiskt inom mina utbildningsområden i flera länder, bl.a. i Sri Lanka, Kenya, och Dominikanska Republiken. I Sverige har jag främst arbetat inom dessa områden i relation till kultur, migration, och samhälle. Jag har bidragit med min kunskap som forskare, föreläsare, och filmare. Förtillfället håller jag främst på med projekt som rör folkhälsa på något sätt, som till exempel:

* Dramadokumentär och vetenskaplig artikel, med stöd från SIANI och Sida (fesley.se/SIANI). Projektet, som sker i samarbete med Röda Korsets högskola belyser matsäkerhet och näring i Kenya/Venezuela/Sverige.

* Informations- och utbildningsplattform för personer med låg eller ingen utbildning i fattiga områden i Kenya. Inom detta projekt har vi skapat en prototyp där vi använt ett koncept för web-baserat, interaktivt patientsimuleringssystem utvecklat av bl.a. professor Uno Fors på KI och DSV.

* Kortfilm som från ett något satiriskt perspektiv belyser träning och hälsa.

Jag har
* Doktorsexamen i data- och systemvetenskap – inriktning lärande och folkhälsa i utvecklingsländer
* Magisterexamen i specialpedagogik – inriktning språkundervisning

Plattformen är momsregistrerad och innehar F-skattsedel
Site updated: 2016-04-09